მოვა ახალი ტრადიცია

ვიკა ბაშიროვ

განათელბა

2011 - 2015 წელი - კოლეჯი რეიდმან (www.reidman.co.il)
სპეციალობა - ალტერნატიული მედიცინა (ნუტრიციოლოგია, ფიტოთერაპია, ჯანსაღი ცხოვრების კონსულტანტი)

სამუშაო გამოცდილება

2015 წლის სექტემბერი - 2016 წლის ივნისი - კლინიკა რეიდმან;
2017 იანვარი – 2018 წლის დეკემბერი - კვიპროსი; პირადი კონსულტანტი (ნუტრიციოლიგია, ჯანსაღი ცხოვრების წესი)